Rabobank

Rabobank is een Nederlandse coöperatieve bank en broker. Naast diensten als zicht- en spaarrekeningen, hypotheken, enzovoort, kan je er ook als belegger terecht.

Rabobank is eveneens actief in België, maar dan alleen voor traditioneel bankieren. Beleggen kan je er niet doen.

Accounts bij Rabobank

Bij de bank kan u zowel ‘beheerd’ als ‘zelf’ beleggen.

Bij beheerd beleggen heb je drie keuzes.

De basisvorm is beschikbaar vanaf elke inbreng, in één keer en/of periodiek. De bank belegt je geld in indextrackers. Je volgt simpelweg de wereldwijde markten, op een vrij passieve manier.

Vervolgens is er de beleggingsvorm ‘Actief’. Hier zal Rabobank extra aandacht spenderen aan je vermogen door ook op bepaalde trends in te spelen. Met ‘Actief Duurzaam’ wordt er een ethisch en duurzaam kantje aan de portefeuille toegevoegd. Bij deze accounts zal je wel minstens 20.000 euro op de rekening moeten hebben staan.

Als je zelf meer het heft in handen wil nemen ga je voor een rekening ‘Zelf beleggen’.

Openen Account

Het openen van een account heeft niet al te veel voeten in de aarde. In principe kan u hier op enkele minuten door wandelen. Houd uw identiteitskaart en de lezer bij de hand.

U zal moeten kiezen in welke producten u wilt beleggen. De informatieverplichtingen zijn uiteraard iets uitgebreider bij complexere producten. Rabobank is door de Midid-regelgeving verplicht uw kennis en profiel na te gaan.

Uiteraard zal u hierna wel even moeten wachten op goedkeuring en de opening van de rekening door Rabobank.

Voor het beheerd beleggen zal u iets meer tijd moeten uittrekken. De bank zal immers proberen in te schatten wat uw profiel is.

Aanbod

Als u zelf gaat beleggen kan u handelen in aandelen, obligaties, fondsen, ETF’s, turbo’s en opties. Ook is er een selectie duurzame fondsen voorzien door de bank.

Geografisch is er jammerlijk een beperking tot Europa en Noord-Amerika. Via ETF’s kan u wel onrechtstreeks in andere markten beleggen, zoals opkomende landen of Japan bijvoorbeeld. Opties kunnen zelfs alleen voor Amsterdam en Brussel worden verhandeld.

Voor producten buiten Europa en Amerika kan u eventueel wel naar de lokale bank gaan of bellen. De kosten zijn natuurlijk navenant.

Rabobank verwijst graag naar de mogelijkheid tot beleggen in Rabobank certificaten. Dit zijn eigenlijk coöperatieve aandelen die vrij verhandeld worden op Euronext Amsterdam. Ook via andere tussenpersonen kunnen die sinds 2014 dus gekocht en verkocht worden. Wat de jaarlijkse vergoeding betreft lijkt het eerder op een obligatie, met een vast rendement.

Kosten

Bij Rabobank betaalt u per kwartaal een vaste kost, vermeerderd met de prijs per transactie.

Voor de basisdienstverlening betaalt men 0,06 procent over het portefeuilletotaal tot 100.000 euro, daarna wordt het 0,03 procent. Er is een stop ingesteld op maximaal 100 euro per kwartaal.

Een valuta-transactie kost 0,25 procent. Wanneer u regelmatig in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars handelt kan het openen van een dollarrekening in uw voordeel zijn.

Voor obligaties en de belangrijkste Euronext-markten (Parijs, Brussel, Amsterdam) betaalt u een transactiekost van 5 euro vermeerderd met 0,05 procent van het bedrag.

De andere Europese landen, net als Amerika en canada kosten u 5 euro plus 0,10 procent.

Beleggingsfondsen zullen 0,10 procent kosten, opties 2,25 euro per contract.

Als u afgelopen kwartalen veel heeft gehandeld kan u korting krijgen op de komende transacties, maar daar raken alleen zeer frequente handelaars aan.

Een spijtige zaak zijn de kosten verbonden aan alle corporate actions. Ook bij een dividenduitkering betaalt u 0,25 euro plus 0,50 procent.

Bij het laten beleggen komen er ook nog de kosten voor beheer en fondsen bij. Deze bedragen respectievelijk 0,10 en 0,15 à 0,20 procent voor ‘Beheerd Beleggen Basis’. Bij actieve opvolging door Rabobank gaan we snel naar respectievelijk 0,16 en 0,55 à 0,60 procent.

Beschikbare Tools

Met Rabobank kan u zowel via de website als via een handige mobiele applicatie beleggen. Via hun platform kan u makkelijk wisselen van bankieren naar beleggen en omgekeerd. Bedragen overgeschreven vanaf de zichtrekening zijn dan ook bijna onmiddellijk beschikbaar. Een handig voordeel aan het bankieren en beleggen bij dezelfde instelling.

De workshop ‘Bereik meer met je geld’ wordt op regelmatige basis, verspreid over Nederland, georganiseerd. Vooral interessant voor beginnende beleggers.

U vindt een newsfeed van externe providers op het platform terug, aangevuld met de visie en mening van Rabobank zelf. U kan een overzicht van uw portefeuille raadplegen, per beleggingscategorie, sector of regio, hetgeen wel een handigheidje kan blijken.

Verder zijn de informatie en analysemogelijkheden zeer beperkt. Voor 10 euro per kwartaal kan u gebruikmaken van de Rabo TraderMonitor. Hiermee hebt u extra aandelennieuws en analysemogelijkheden ter beschikking.

Een demo-account uitproberen bij Rabobank was niet mogelijk, dus hieronder nog enkele beelden die de instelling zelf op haar website zette.

Is Rabobank veilig?

Rabobank is een Nederlandse onderneming en valt wat betreft spaartegoeden onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per bank per persoon.

Wat aandelen en dergelijke betreft zal dit fonds uiteraard geen verliezen dekken. Bij een faillissement van de instelling blijven de effecten gewoon eigendom van de belegger. Deze middelen worden nooit of te nimmer gebruikt om de schulden van de bank of broker te dekken.

Het beleggerscompensatiestelsel (BCS) compenseert beleggers als de bank niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen. Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.

Voor welke beleggers is Rabobank geschikt

Rabobank is vooral geschikt voor beleggers die regelmatig handelen en bovendien graag snel beschikbare hulp en service van medewerkers genieten. Professionelere beleggers zullen echter niet tevreden zijn met het beperkter aanbod.

Voordelen:

Nadelen:

Over de autuer