Trailing stop order

Met een trailing stop order kan u winsten veiligstellen, verliezen beperken en toch profiteren van koersbewegingen.  Gewone stop order vs. trailing stop order Ter herinnering, wat was ook al weer een gewone stop order? Wel, bij een stop-loss, de meest gebruikelijke stoporder, stelt u een koerslimiet in onder de huidige koers. Als deze ‘trigger’ wordt …

Lees Meer

Marktorder

De marktorder is bij uitstek het eenvoudigste en meest standaard ordertype voor uw beleggingen.  U stuurt het via uw broker naar de markt en de transactie wordt meteen uitgevoerd aan de best mogelijke prijs (best execution). U past zich daarbij aan aan datgene wat ‘de markt’ te bieden heeft. Een kooporder zoekt meteen de laagste …

Lees Meer

Limietorder

Een limietorder vormt een vrij eenvoudig maar ook zeer handig ordertype voor het managen van de prijzen die u minimaal/maximaal wil bij (ver)koop.  Bij aankoop kiest u een prijs waaraan u maximaal wil kopen. Van zodra verkopers hun aandelen aan deze prijs aanbieden wordt er gehandeld. Omgekeerd bepaalt u bij verkoop een minimale vraagprijs voor …

Lees Meer

Stop-loss order

De stop-loss order is zeer bruikbaar als veiligheidsmaatregel. U probeert bepaalde prijzen voor uw effecten vast te klikken, echter zonder garantie.  Een stop order wordt pas naar de beurs gestuurd wanneer een bepaalde koers (de trigger) wordt bereikt. Dit kan zowel bij een aankoop als een verkoop zijn. Het is echter de meest logische werkwijze …

Lees Meer

Stop-limit order

Via het stop-limit order kan u vanaf een bepaalde koers kopen of verkopen waarbij u bovendien grenzen stelt aan de maximale en minimale aankoop- en verkooprijzen.   Een algemener stop order wordt als marktorder naar de beurs gestuurd bij het bereiken van een bepaalde koers (de trigger). Met het stop-limit order gaat geen marktorder maar …

Lees Meer