Free float

Free float

Je bent hier:
< Terug

Free float is het aantal aandelen dat openbaar beschikbaar is voor gewone beleggers op de beurs. Dit zijn de aandelen van een onderneming die niet in handen van insiders zijn, zoals de oprichters. 

Waarom is free float belangrijk?

De free float van een onderneming is belangrijk voor potentiële beleggers. Het laat namelijk zien hoe de volatiliteit van de aandelen van het bedrijf in elkaar steekt. Aandelen met een kleine free float zijn vrij instabiel, want er kan slechts een beperkt aantal aandelen worden gekocht en verkocht. Als er iets gebeurt op de beurs, dan kan dat nadelig zijn. Het is dan lastig om ze te kopen en te verkopen.

Daarnaast kan het bij een klein fonds een grote impact op de koers hebben als een zittende aandeelhouder besluit te verkopen. Voor grote fondsen is dit niet zo’n probleem, maar bij kleinere fondsen is het goed om te kijken wat het percentage aandelen is dat beschikbaar is voor de gewone belegger.

Voorbeeld van het aantal free float aandelen

Om te zien wat het aantal free float aandelen van een bedrijf is, geven we u een voorbeeld. Een bedrijf heeft 1.000.000 geautoriseerde aandelen. Daarvan zijn 400.000 restricted shares, wat wil zeggen dat ze eigendom zijn van de oprichter van het bedrijf. 

Dit wordt op deze manier geïllustreerd:

  • Toegestane aandelen: 1.000.000
  • Aandelen die niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in handen van oprichters): 400.000

De free float van het bedrijf zijn 600.000 aandelen (1.000.000 – 600.000) = 60%. 

Hoe wordt de free float verhoogd?

Een bedrijf kan zijn free float verhogen door een aandelensplitsing uit te voeren of door aandelen te verkopen. Wanneer beperkte aandelen na een bepaalde procedure onbeperkt worden, kan de free float worden verhoogd door meer publieke aandelen aan de markt toe te voegen. 

De free float verhogen door te splitsen is echter dubbel. Bij een splitsing zijn er wel meer aantallen in nominale aantallen die verhandelbaar zijn, maar de free float is meestal uitgedrukt als een percentage, en vermits alle aandelen splitsen blijft dit percentage hetzelfde. Maar zo'n splitsing komt wel de verhandelbaarheid ten goede omdat het aantal ‘vrij verhandelbare aandelen’ hoger is.

Een bedrijf kan ook niet zomaar aandelen verkopen. Dit kan enkel als ze die voordien zelf hebben ingekocht. Bij een kapitaalverhoging kunnen er dan nieuwe aandelen worden uitgegeven.